Anguttara nikája
Sbírka číselně řazených rozprav

      Ékaka-nipáta - 1 věc
 
      Duka-nipáta - 2 věci
 
      Tika-nipáta - 3 věci
 
      Paňčaka-nipáta - 5 věcí
 
      Atthaka-nipáta - 8 věcí
 
      Navaka-nipáta - 9 věcí
 
      Dasaka-nipáta - 10 věcí
 
      Ékadasaka-nipáta - 11 věcí