Klíčové rozpravy

 

Dhammačakkappavattana-sutta   První Buddhova rozprava - roztočení Kola Dhammy - výklad střední cesty a čtyř ušlechtilých pravd

Anattalakkhana-sutta  Druhá Buddhova rozprava o třech charakteristických znacích všech osobnostních skupin, všech existujících jevů

Áditta-sutta   Třetí Buddhova rozprava o plamenech, které zachvacují všechny smyslové sféry

Múlaparijája-sutta   Rozprava o kořeni všech věcí - o tom, jak se liší vnímání a poznávání věcí u neprobuzených a probuzených jedinců

Brahmadžála-sutta    Rozprava o dokonalé všepokrývající síti, do které Buddha chytá všemožné nesprávné názory a teorie o povaze "já" a světa.

Nidána-samjutta , Mahá Nidána-sutta a Mahá Tanhásankhaja-sutta    Rozpravy o podstatě závislého vznikání a zanikání všech jevů a veškeré strasti (patiččasamuppáda)

Sammáditthi-sutta    Sáriputtův analytický rozbor správného názoru, propojený s rozborem čtyř ušlechtilých pravd a jednotlivými členy závislého vznikání a zanikání

Mahá Satipatthána-sutta    Rozprava o čtyřech způsobech ustavení uvědomění, které tvoří jádro buddhistické meditace, s podrobným rozborem čtyř ušlechtilých pravd

Ánápánasati-sutta a Ráhulováda-sutta   Rozpravy o postupném rozvíjení meditace uvědomělého nadechování a vydechování (ánápánasati bhávaná)

Sigálováda-sutta a Káláma-sutta   Rozpravy ve kterých Buddha vytyčuje etické zásady a správné způsoby chování pro laické buddhisty

Mangala-sutta a Mettá-sutta   Verše o štěstí a vznešeném dlení, které pomáhají rozvíjet bezpečí a ochranu 

Dhammapada a Itivuttaka   Sbírky oblíbených krátkých veršů a rozprav zrcadlících neobyčejnou šíři a hloubku Dhammy

Mahá Parinibbána-sutta   Záznam popisující události posledního roku Buddhova života, poslední Buddhovy rozpravy, pokyny a jeho konečné odpoutání (parinibbána)