Čhattamá navaka gáthá   Verše o třech útočištích

 

jo vádatam pavaro manudžésu   K tomu, kdo je nejlepším řečníkem mezi lidmi,
sakjamuní bhagavákatakiččo  k Vznešenému mudrci z rodu Sakjů, který splnil svůj úkol,
páragatobalavírijasámangi  obdařenému silou a energií, překročivšímu na druhý břeh,
tam sugatam saranatthamupémi  k tomuto Blaženému jako ke svému cíli a útočišti jdu.

rágavirágamanédžamasokam   K oproštění od vášně, touhy a trápení,
dhammamasankhatamappatikúlam   k nezformovanému čistému stavu,
madhuramimam págunam suvibhattam  lahodnému, mocnému a vytříbenému,
dhammamimam saranatthamupémi  k této Dhammě jako ke svému cíli a útočišti jdu.

jatthá ča dinnamahapphalamáhu   K tomu, o čem se říká, že dává velké plody,
čatúsu sučísu purisajugésu  k čtyřem čistým párům osob,
attha ča puggaladhammadasá té  osmi jedincům, kteří vidí Dhammu,
sanghamimam saranatthamupémi  k této Sangze jako ke svému cíli a útočišti jdu.

 

          Recitace Visarad Srima Ratnajaka

 
           © Přátelé Dhammy,  překlad Štěpán Chromovský