Mettá-sutta  Rozprava o laskavosti

1. karaníjam atthakusaléna   Toto by měl dělat ten, kdo je zkušený v konání dobra
jantam santam padam abhisamečča:   kdo míruplného stavu přeje si dosáhnout:
sakko udžú ča suhudžú ča   nechť je schopný, přímý a upřímný

suvačo čassa mudú anatimání   přístupný, jemný a prostý arogance

2. santussako ča subharo ča    spokojený a skromný
appakiččo ča sallahukávutti    bez závazků a žijící jednoduše
santindrijo ča nipako ča    se zklidněnými smysly a prozíravý
appagabbho kulésu ananugiddho   nevtíravý a po rodině nedychtící

3. na ča khuddam samáčaré kiňčí    nechť ani malého ne-spáchá něco
jéna viňňú paré upavadéjjum    za což  moudří ostatní mohli by ho pokárat
sukhino vá khémino hontú   kéž jsou všichnišťastní a v bezpečí
(nechť si přeje)
sabbé sattá bhavantu sukhitattá   kéž jsou všechny bytosti šťastné

4. jé kéči pána bhútatthi    jakékoli živé bytosti, které existují
tasá vá thávará vá anavasésá    slabé nebo silné, všechny bez výjimky
díghá vá jé mahantá vá   dlouhé
nebo velké
madždžhimá rassa kánuka thúlá   střední, krátké, malé či tlusté

5. ditthá vá jéva aditthá   viditelné nebo neviditelné
jé ča dúré vasanti avidúré    žijící daleko či nedaleko
bhútá vá sambhavésí vá   ty, které se už zrodily nebo ty, které se mají zrodit

sabbé sattá bhavantu sukhitattá   kéž jsou všechny bytosti šťastné

6. na paro param nikubbétha    jeden druhého kéž neoklame
nátimaňňétha katthači nam kaňči    kéž nezostudí nikde nikoho
bjárosaná patigha saňňá   ze zlé vůle či z pocitu hněvu

náňňamaňňassa dukkhamiččhejja   nikdo nikomu kéž utrpení  ne-přeje

7. mátá jathá nijam puttam    tak jako matka svého vlastního syna
ájusá ékaputtam anurakkhé   svého jediného syna svým životem
ochraňuje
évampi sabba bhútésu   stejně tak vůči všem bytostem

mánasam bhávajé aparimánam    nechť svou mysl rozvíjí bez omezení

8. mettaňča sabba lokasmin    naplněnou laskavostí vůči celému světu
mánasam bhávajé aparimánam    nechť svou mysl rozvíjí bez omezení
uddham adho ča tirijaňča    směrem nahoru, dolů i napříč

asambádham avéram asapattam   bez zábran, bez zášti a bez nepřátelství

9. tittham čaram nisinno vá   ve stoje, při chůzi i vsedě
sajáno vá jáva tassa vigatá middho   vleže a kdykoliv
je prost malátnosti
étam satim adhitthejja   takto své uvědomění
upevnit by měl
brahmametam viháram idamáhu    vznešeným nebeským dlením se to nazývá

10. ditthiňča anupaggammá sílavá    nepřijímající pouhé názory a ctnostný
dassanéna sampanno   viděním obdařen
kámésu vinejja gédham    když odvrhl chtivost vůči smyslným požitkům
nahi džátu gabbha sejjam punarétí,ti   určitě se znovu nezrodí v lůně

 

 
                   Recitace Bhante Indaratana
 
 
          © Přátelé Dhammy,  překlad Štěpán Chromovský