Paňča síla  Pět ctností

1. pánátipátá véramaní    zabíjení živých bytostí se zdržovat - 
sikkhápadam samádijámí    jakožto cvičební pravidlo přijímám

2. adinnádáná véramaní     braní nedarovaného se zdržovat -
sikkhápadam samádijámí    jakožto cvičební pravidlo přijímám

3. kámésu miččháčárá véramaní     špatného sexuálního jednání se zdržovat -
sikkhápadam samádijámí     jakožto cvičební pravidlo přijímám

4. musávádá véramaní     lhaní se zdržovat -
sikkhápadam samádijámí     jakožto cvičební pravidlo přijímám

5. suráméraja-madždža-pamádattháná véramaní     alkoholických nápojů a opojných látek způsobujících nedbalost se zdržovat -
sikkhápadam samádijámí    jakožto cvičební pravidlo přijímám

 

 
                   Recitace Bhante Indaratana

 
          © Přátelé Dhammy,  překlad Štěpán Chromovský