Dhammačakkappavattana-sutta   Roztočení kola Dhammy

 

évam mé sutam. ékam samajam bhagavá báránasijam viharati isipatané migadájé.
Tak jsem slyšel. Jednou dobou Vznešený v Báránasí prodléval, v Isipataně, v Gazelím háji.

tátra kho bhagavá paňčavaggijé bhikkhú ámantési:
Tam Vznešený skupinu pěti bhikkhuů oslovil:

"dvémé bhikkhavé antá pábbadžiténa na sévitabbá:
"Existují dvě, bhikkhuové, krajnosti, které by
tím, kdo odešel do bezdomoví, neměly být praktikovány:

jo čájam kámésu kámasukhallikánujogo híno gammo pothudždžaniko anarijo anatthasamhito.
Je to oddanost blaženosti plynoucí ze smyslných požitků, jež je nízká, hrubá, prováděná obyčejnými světskými lidmi, neušlechtilá a neprospěšná.

jo čájam attakilamathánujogo dukkho anarijo anatthasamhito.
Je to oddanost sebeumrtvování, jež je strastná, neušlechtilá a neprospěšná.

été té bhikkhavé ubho anté anupagamma madždžhimá patipadá tathágaténa abhisambuddhá,
Těmto, bhikkhuové, oběma krajnostem když se vyhnul, ke střední cestě Tathágata procitnul,

čakkhukaraní ňánakaraní upasamája abhiňňája sambodhája nibbánája samvattati.
jež umožňuje vidění, jež umožňuje poznání, ke klidu, k přímému poznání, k plnému probuzení, k odpoutání vedoucí.

katamá ča sá bhikkhavé madždžhimá patipadá tathágaténa abhisambuddhá
A co je, bhikkhuové, ona st
řední cesta, ke které Tathágata procitl,

čakkhukaraní ňánakaraní upasamája abhiňňája sambódhája nibbánája samvattati?
jež umožňuje vidění, jež umožňuje poznání, ke klidu, k přímému poznání, k plnému probuzení, k odpoutání vedoucí?

ajaméva arijo atthangiko maggo, sejjathidam:
Je to práv
ě tato ušlechtilá osmičlenná stezka, totiž:

sammáditthi sammásankappo sammáváčá sammákammanto sammá-ádžívo sammávájámo sammásati sammásamádhi.
správný názor, správné rozmýšlení, správná řeč, správné jednání, správné živobytí, správné úsilí, správné uvědomění, správné soustředění.

ajam kho sá bhikkhavé madždžhimá patipadá tathágaténa abhisambuddhá
Toto je, bhikkhuové, ona st
řední cesta, ke které Tathágata procitl,

čakkhukaraní ňánakaraní upasamája abhiňňája sambódhája nibbánája samvattati.
jež umožňuje vidění, jež umožňuje poznání, ke klidu, k přímému poznání, k plnému probuzení, k odpoutání vedoucí.

idam kho pana bhikkhavé dukkham-arijasaččam: džátipi dukkhá džarápi dukkhá maranampi dukkham
Toto je, bhikkhuové, o strasti-ušlechtilá pravda: zrození je strast, stárnutí je strast, smrt je strast,

soka-paridéva-dukkha-domanassupájásápi dukkhá
trápení, naříkání, bolest, žal a zoufalství je strast,

appijéhi sampajogo dukkho, pijéhi vippajogo dukkho, jampiččham na labhati tampi dukkham, samkhitténa paňčupádánakkhandhá dukkhá.
s nemilými věcmi spojení je strast, od milých věcí odloučení je strast, svého přání nedosáhnout - to je také strast, zkrátka pět skupin ulpívání je strast.

idam kho pana bhikkhavé dukkhasamudajo-arijasaččam: jájam tanhá ponobbhaviká
Toto je, bhikkhuové, o vzniku strasti-ušlechtilá pravda: Je to ono toužení, jež vede k opětovnému bytí,

nandirágasahagatá tatratatrábhinandiní sejjathidam: kámatanhá bhavatanhá vibhavatanhá.
které ve spojení s rozkoší a vášní nachází potěšení zde či jinde, totiž: toužení po smyslných požitcích, toužení po bytí a toužení po nebytí.

idam kho pana bhikkhavé dukkhanirodho-arijasaččam: jo tassájéva tanhája asésaviráganirodho
Toto je, bhikkhuové, o ustání strasti-ušlechtilá pravda: je to právě tohoto toužení bezezbytkové vymizení a ustání,

čágo patinissaggo mutti análajo.
opuštění, zanechání, osvobození a neulpívání.

idam kho pana bhikkhavé dukkhanirodhagáminí-patipadá-arijasaččam: ajam éva arijo atthangiko maggo, sejjathidam:
Toto je, bhikkhuové, o cestě vedoucí k ustání strasti-ušlechtilá pravda: Je to právě tato ušlechtilá osmičlenná stezka, totiž:

sammáditthi sammásankappo sammáváčá sammákammanto sammá-ádžívo sammávájámo sammásati sammásamádhi.
správný názor, správné rozmýšlení, správná řeč, správné jednání, správné živobytí, správné úsilí, správné uvědomění, správné soustředění.

"idam dukkham-arijasaččan,ti" - mé bhikkhavé pubbé ananussutésu dhammésu
"Toto je o strasti-ušlechtilá pravda" - tak ve mně, bhikkhuové, o dříve neslyšených věcech,

čakkhum udapádi ňánam udapádi paňňá udapádi vidždžá udapádi áloko udapádi.
vidění vzniklo, poznání vzniklo, moudrost vznikla, vědění vzniklo, světlo vzniklo.

"tam kho panidam dukkham-arijasaččam pariňňejjan,ti" - mé bhikkhavé pubbé ananussutésu dhammésu
"Tato o strasti-ušlechtilá pravda by měla být plně pochopena" - tak ve mně, bhikkhuové, o dříve neslyšených věcech,

čakkhum udapádi ňánam udapádi paňňá udapádi vidždžá udapádi áloko udapádi.
vidění vzniklo, poznání vzniklo, moudrost vznikla, vědění vzniklo, světlo vzniklo.

"tam kho panidam dukkham-arijasaččam pariňňátan,ti" - mé bhikkhavé pubbé ananussutésu dhammésu
"Tato o strasti-ušlechtilá pravda je plně pochopena" - tak ve mně, bhikkhuové, o dříve neslyšených věcech,

čakkhum udapádi ňánam udapádi paňňá udapádi vidždžá udapádi áloko udapádi.
vidění vzniklo, poznání vzniklo, moudrost vznikla, vědění vzniklo, světlo vzniklo.

"idam dukkhasamudajo-arijasaččan,ti" - mé bhikkhavé pubbé ananussutésu dhammésu
"Toto je o vzniku strasti-ušlechtilá pravda" - tak ve mně, bhikkhuové, o dříve neslyšených věcech,

čakkhum udapádi ňánam udapádi paňňá udapádi vidždžá udapádi áloko udapádi.
vidění vzniklo, poznání vzniklo, moudrost vznikla, vědění vzniklo, světlo vzniklo.

"tam kho panidam dukkhasamudajo-arijasaččam pahátabban,ti" - mé bhikkhavé pubbé ananussutésu dhammésu
"Tato o vzniku strasti-ušlechtilá pravda by měla být opuštěna" - tak ve mně, bhikkhuové, o dříve neslyšených věcech,

čakkhum udapádi ňánam udapádi paňňá udapádi vidždžá udapádi áloko udapádi.
vidění vzniklo, poznání vzniklo, moudrost vznikla, vědění vzniklo, světlo vzniklo.

"tam kho panidam dukkhasamudajo-arijasaččam pahínan,ti" - mé bhikkhavé pubbé ananussutésu dhammésu
"Tato o vzniku strasti-ušlechtilá pravda je opuštěna" - tak ve mně, bhikkhuové, o dříve neslyšených věcech,

čakkhum udapádi ňánam udapádi paňňá udapádi vidždžá udapádi áloko udapádi.
vidění vzniklo, poznání vzniklo, moudrost vznikla, vědění vzniklo, světlo vzniklo.

"idam dukkhanirodho-arijasaččan,ti" - mé bhikkhavé pubbé ananussutésu dhammésu
"Toto je o ustání strasti-ušlechtilá pravda" - tak ve mně, bhikkhuové, o dříve neslyšených věcech,

čakkhum udapádi ňánam udapádi paňňá udapádi vidždžá udapádi áloko udapádi.
vidění vzniklo, poznání vzniklo, moudrost vznikla, vědění vzniklo, světlo vzniklo.

"tam kho panidam dukkhanirodho-arijasaččam saččhikátabban,ti" - mé bhikkhavé pubbé ananussutésu dhammésu
"Tato o ustání strasti-ušlechtilá pravda by měla být uskutečněna" - tak ve mně, bhikkhuové, o dříve neslyšených věcech,

čakkhum udapádi ňánam udapádi paňňá udapádi vidždžá udapádi áloko udapádi.
vidění vzniklo, poznání vzniklo, moudrost vznikla, vědění vzniklo, světlo vzniklo.

"tam kho panidam dukkhanirodho-arijasaččam saččhikatan,ti" - mé bhikkhavé pubbé ananussutésu dhammésu
"Tato o ustání strasti-ušlechtilá pravda je uskutečněna" - tak ve mně, bhikkhuové, o dříve neslyšených věcech,

čakkhum udapádi ňánam udapádi paňňá udapádi vidždžá udapádi áloko udapádi.
vidění vzniklo, poznání vzniklo, moudrost vznikla, vědění vzniklo, světlo vzniklo.

"idam dukkhanirodhagáminí-patipadá-arijasaččan,ti" - mé bhikkhavé pubbé ananussutésu dhammésu
"Toto je o cestě vedoucí k ustání strasti-ušlechtilá pravda" - tak ve mně, bhikkhuové, o dříve neslyšených věcech,

čakkhum udapádi ňánam udapádi paňňá udapádi vidždžá udapádi áloko udapádi.
vidění vzniklo, poznání vzniklo, moudrost vznikla, vědění vzniklo, světlo vzniklo.

"tam kho panidam dukkhaniródhagáminí-patipadá-arijasaččam bhávétabban,ti" - mé bhikkhavé pubbé ananussutésu dhammésu
"Tato o cestě vedoucí k ustání strasti-ušlechtilá pravda by měla být rozvinuta" - tak ve mně, bhikkhuové, o dříve neslyšených věcech,

čakkhum udapádi ňánam udapádi paňňá udapádi vidždžá udapádi áloko udapádi.
vidění vzniklo, poznání vzniklo, moudrost vznikla, vědění vzniklo, světlo vzniklo.

"tam kho panidam dukkhaniródhagáminí-patipadá-arijasaččam bhávitan,ti" - mé bhikkhavé pubbé ananussutésu dhammésu
"Tato o cestě vedoucí k ustání strasti-ušlechtilá pravda je rozvinuta" - tak ve mně, bhikkhuové, o dříve neslyšených věcech,

čakkhum udapádi ňánam udapádi paňňá udapádi vidždžá udapádi áloko udapádi.
vidění vzniklo, poznání vzniklo, moudrost vznikla, vědění vzniklo, světlo vzniklo.

jávakívaňča mé bhikkhavé imésu čatúsu arijasaččésu évam tiparivattam dvádasákáram
Tak dlouho, dokud ve mně, bhikkhuové, vzhledem k těmto čtyřem ušlechtilým pravdám, v těchto třech okruzích a dvanácti dílech,

jathábhútam-ňánadassanam na suvisuddham ahosi - néva táváham bhikkhavé sadévaké loké samáraké sabrahmaké
v souladu se skutečností-poznání-a-vidění nebylo úplně čisté
- neprohlašoval jsem, bhikkhuové - s jeho bohy, v tomto světě, s jeho Máry, s jeho Brahmy,

sassamanabráhmanijá padžája sadévamanussája - anuttaram sammásambodhim abhisambuddho paččaňňásim.
s jeho pokolením asketů a bráhmanů, s jeho bohy a lidmi - že k nepřekonatelnému dokonalému probuzení jsem procitnul a sám ho konečně poznal.

jato ča kho mé bhikkhavé imésu čatúsu arijasaččésu évam tiparivattam dvádasákáram
Ale od té doby, co ve mně, bhikkhuové, vzhledem k těmto čtyřem ušlechtilým pravdám, v těchto třech okruzích a dvanácti dílech,

jathábhútam-ňánadassanam suvisuddham ahosi - atháham bhikkhavé sadévaké loké samáraké sabrahmaké
v souladu se skutečností-poznání-a-vidění je úplně čisté
- prohlašuji, bhikkhuové - s jeho bohy, v tomto světě, s jeho Máry, s jeho Brahmy,

sassamanabráhmanijá padžája sadévamanussája - anuttaram sammásambodhim abhisambuddho paččaňňásim.
s jeho pokolením asketů a bráhmanů, s jeho bohy a lidmi - že k nepřekonatelnému dokonalému probuzení jsem procitnul a sám ho konečně poznal.

ňánaňča pana mé dassanam udapádi: "akuppá mé vimutti, ajamantimá džáti, natthidáni punabbhavo,ti.""
Poznání, ve mně, a vidění, vzniklo: "neotřesitelné je mé osvobození, toto je mé poslední zrození, nečeká mě již další bytí.""

idamavoča bhagavá. attamaná paňčavaggijá bhikkhú bhagavato bhásitam abhinandum.
Tak pravil Vznešený. Potěšená skupina pěti bhikkhuů se z Vznešeného slov zaradovala.

imasmiňča pana vejjákaranasmim bhaňňamáne ájasamató kondaňňassa viradžam vítamalam dhammačakkhum udapádi:
Když tento výklad byl vysloven, v ctihodném Kóndaňňovi jasné a neposkvrněné oko Dhammy vzniklo:

"jam kiňči samudajadhammam, sabbam tam nirodhadhamman,ti."
"Cokoli je předmětem vzniku, to vše je rovněž předmětem zániku (ustání)."

pavattité ča bhagavatá dhammačakké bhummá dévá saddamanussávésum: "étam bhagavatá báránasijam isipatané migadájé
Když roztočil Vznešený toto kolo Dhammy, Pozemní bohové rozhlásili zvěst: "Tento Vznešený v Báránasí, v Isipataně, v Gazelím háji, 

anuttaram dhammačakkam pavattitam appativattijam samanéna vá bráhmanéna vá dévéna vá máréna vá brahmuná vá kenači vá lokasmin,ti."
nepřekonatelné kolo Dhammy roztočil, které nemůže být zatočeno zpět žádným asketou, bráhmanem, bohem, Márou, Brahmou ani kýmkoli jiným na světě."

bhummánam dévánam saddam sutvá čátumahárádžiká dévá saddamanussávésum: ...
Pozemních bohů zvěst když vyslechli bohové oblasti Čtyř velkých králů, rozhlásili zvěst : ...

čátumahárádžikánam dévánam saddam sutvá távatimsá dévá saddamanussávésum: ...
bohů oblasti Čtyř velkých králů zvěst když vyslechli bohové oblasti Třiatřiceti, rozhlásili zvěst : ...

távatimsánam dévánam saddam sutvá jámá dévá saddamanussávésum: ...
bohů oblasti Třiatřiceti zvěst když vyslechli bohové oblasti Jáma, rozhlásili zvěst : ...

jámánam dévánam saddam sutvá tusitá dévá saddamanussávésum: ...
bohů oblasti Jáma zvěst když vyslechli bohové oblasti Tusita, rozhlásili zvěst : ...

tusitánam dévánam saddam sutvá nimmánaratí dévá saddamanussávésum: ...
bohů oblasti Tusita zvěst když vyslechli bohové těšící se tvořením, rozhlásili zvěst : ...

nimmánaratínam dévánam saddam sutvá paranimmitavasavattí dévá saddamanussávésum: ...
bohů těšících se tvořením zvěst když vyslechli bohové ovládající vše co bylo stvořeno ostatními, rozhlásili zvěst : ...

paranimmitavasavattínam dévánam saddam sutvá brahmakájiká dévá saddamanussávésum:
bohů ovládajících vše co bylo stvořeno ostatními zvěst když vyslechli bohové Brahmovy oblasti, rozhlásili zvěst :

"étam bhagavatá báránasijam isipatané migadájé 
"Tento Vznešený v Báránasí, v Isipataně, v Gazelím háji,

anuttaram dhammačakkam pavattitam appativattijam samanéna vá bráhmanéna vá dévéna vá máréna vá brahmuná vá kénači vá lokasmin,ti."
nepřekonatelné kolo Dhammy roztočil, které nemůže být zatočeno zpět žádným asketou, bráhmanem, bohem, Márou, Brahmou ani kýmkoli jiným na světě."

itiha téna khanéna téna muhutténa jáva brahmaloká saddo abbhuggaččhi.
Takto se v tom okamžiku a v tom momentě, kam až sahá Brahmův svět, tato zvěst rozšířila.

ajaňča dasasahassílokadhátu sankampi sampakampi sampavédhi. appamáno ča uláro obháso loké páturahosi atikkammé va dévánam dévánubhávam.
Tehdy se deset tisíc světových prvků zatřáslo, otřáslo a zachvělo. Nezměrná a vznešená záře na světě se objevila, přesahující i bohů božskou velkou moc.

atha kho bhagavá udánam udánési: "aňňási vata bho kondaňňo, aňňási vata bho kondaňňo,ti"
Potom Vznešený tato slova proslovil: "Konečně poznal, vskutku, ctěný Kóndaňňa, konečně poznal, vskutku, ctěný Kóndaňňa."

iti hidam ájasamato kondaňňassa aňňákondaňňo tvéva námam ahosi,ti.
Od té doby se ctihodný Kóndaňňa ´Aňňákóndaňňa´ proto jmenoval.

 

         Recitují thajští mniši                  

 

 
          © Přátelé Dhammy,  překlad Štěpán Chromovský