Patičča-samuppáda   Závislé vznikání

 

1.avidždžápacččajá sankhárá   Nevědomost podmiňuje formace
sankhárapaččajá
viňňánam   formace podmiňují vědomí
viňňánapaččajá
náma-rúpam   vědomí podmiňuje jméno-a-hmotu
náma-rúpapaččajá
salájatanam   jméno-a-hmota podmiňují šest smyslových oblastí
salájatanapaččajá phasso  šest smyslových oblastí podmiňuje dotek
phassapaččajá védaná   dotek podmiňuje pociťování
védanápaččajá
tanhá   pociťování podmiňuje toužení
tanhápaččajá
upádánam   toužení podmiňuje ulpívání
upádánapaččajá
bhavo   ulpívání podmiňuje bytí
bhavapaččajá džáti   bytí podmiňuje [znovu]zrození
džátipaččajá džará
maranam   [znovu]zrození podmiňuje stárnutí a smrt,
sokaparidévadukkhadomanassupájásá
sambhavanti   trápení, naříkání, bolest, žal a zoufalství tak vznikají
évamétassa kévalassa dukkhakkhandhassa samudajo hoti   takový je vznik celého tohoto množství strasti

2. avidždžájatvéva asésa-virága-nirodhá sankháranirodho   Ale s úplným vymizením a ustáním této nevědomosti formace ustávají
sankháranirodhá viňňánanirodho   s ustáním formací ustává vědomí
viňňánanirodhá
náma-rúpanirodho   s ustáním vědomí ustává jméno-a-hmota
náma-rúpanirodhá
salájatananirodho   s ustáním jména-a-hmoty ustává šest smyslových oblastí
salájatananirodhá phassanirodho   s ustáním šesti smyslových oblastí ustává dotek
phassanirodhá védanánirodho   s ustáním doteku ustává pociťování
védanánirodhá tanhánirodho   s ustáním pociťování ustává toužení
tanhánirodhá
upádánanirodho   s ustáním toužení ustává ulpívání
upádánanirodhá
bhavanirodho   s ustáním ulpívání ustává bytí
bhavanirodhá džátinirodho   s ustáním bytí ustává [znovu]zrození
džátinirodhá džará
maranam   s ustáním [znovu]zrození stárnutí a smrt,
sokaparidévadukkhadomanassupájásá
nirudždžhanti   trápení, naříkání, bolest, žal a zoufalství zanikají
évamétassa kévalassa dukkhakkhandassa nirodho hoti   takové je ustání celého tohoto množství strasti

 

          Recitace Visarad Srima Ratnajaka

 
           © Přátelé Dhammy,  překlad Štěpán Chromovský